Aktuality 

- vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je otevření skupiny odloženo

 - přihlašování je stále otevřené, v případě zájmu neváhejte napsat 

Seberozvojová skupina pro dospívající...


... pro studenty ve věku 16 - 18 let (po ukončení ZŠ), kteří by rádi více porozuměli sami sobě i svému okolí... můžete se učit mluvit o věcech, které prožíváte, naslouchat ostatním a třeba zjistit, že v tom nejste sami... můžeme se vzájemně podpořit na cestě ke zlepšení vztahů, zmírnění napětí nebo trápení, zvládnutí náročných situací, ale i sdílení toho, co se Vám v životě daří...

Obsah společných setkání bude částečně plněn předem zvolenými tématy (já, vztahy, bezpečí, virtuální svět, ...), podporován terapeutickými technikami, částečně bude odrážet aktuální situaci a potřeby členů skupiny i skupiny jako celku. 

Dokážeme si představit, že přihlášení do skupiny může být nesnadným rozhodnutím. V případě nejistoty, nedostatku informací, nebo jiných pochyb nám neváhejte zavolat nebo napsat.

- skupina bude složena z 6 až 10 členů, probíhat bude uzavřenou formou (stálé složení členů od začátku do konce) ve frekvenci 1x za týden

KDY: každý pátek od 17 do 18:30, dle aktuální situace

KDE: Wagnerovo náměstí 1541, Beroun.

CENA: 2000,- / 10 setkání 

Skupinu povedou terapeutky Mgr. Hana Dvořáková a PhDr. Jana Soukupová

Přihlášení emailem: studenahanka@seznam.cz


Každá skupina má svá pravidla, jejichž dodržování napomáhá k zajištění hranic, bezpečnosti a důvěry. Mezi ta zásadní patří:

                     - mlčenlivost - je důležité, abyste o věcech, o kterých se hovoří na skupině, stejně tak o ostatních členech,                         nehovořili mimo skupinu

                    - stop - některé věci potřebují čas, každý má možnost říci stop

                    - otevřenost a upřímnost 

                    - dochvilnost a pravidelná přítomnost

Při práci se řídíme etickým kodexem České asociace pro psychoterapii. 

Skupina je seberozvojová, nikoliv léčebná (měl-li by uchazeč závažné duševní onemocnění, doporučujeme navštívit lékaře, využít služeb klinického psychologa nebo jiné skupiny).