PhDr. Jana Soukupová

        psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog   

"Vycházím z přesvědčení, že nelze oddělit jedince od sociálního prostředí. Porozumění kontextu a okolnostem situace klienta, čas, klid a respekt jsou pro mě nezbytné při terapeutické, diagnostické a poradenské praxi. Jsem Jana, manželka, matka dvou dětí se zálibou ve tvoření, estetičnu, pohybu, vzdělávání, objevování, setkávání, v rozmanitosti života."

              

Vystudovala obor psychologie a speciální pedagogika na PedF UK. V průběhu studia prošla řadou stáží na odborných pracovištích, za nejpřínosnější považuje studium na Univerzity of Liverpool.

V oblasti psychoterapie absolvovala pětiletou sebezkušenostní část psychodynamického výcviku ve skupinové a komunitní terapii při PVŠPS, výcvik v systemickém přístupu k práci s krizí v centru Gaudia, aktuálně je ve výcviku rodinné terapie psychosomatických poruch vedeném Institutem rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci. Je členkou Společnosti rodinných terapeutů SOFT, členkou Asociace manželských a rodinných poradců a kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii. Ze speciální pedagogiky jsou pro její práci stěžejní intuice, respekt k přirozenému vývoji, z odborných kurzů především Program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, Metoda dobrého startu, a dramaterapeutický seminář Práce s dětskou skupinou.

Pracovní zkušenosti z oblasti diagnostiky získala v pedagogicko - psychologických poradnách a speciálně pedagogických centrech, jako lektor a psychoterapeut s dětskými a adolescentními klienty pracovala v Rozmarýna o.p.s., v dětském domově v Unhošti, aktuálně pracuje jako školní psycholog a speciální pedagog na základní škole.