Ceník

Služby jsou plně hrazeny klienty. Rezervace termínu je závazná, dohodnuté setkání je možné zrušit nejpozději 24 hodin předem. V případě zrušení ve lhůtě kratší než 24 hodin je klientem hrazeno 50% z plné ceny. Uvedené ceny jsou platné od 01.02.2022.

Rodinná terapie

(60 - 90 minut, obě terapeutky)

1500 Kč

Individuální terapie 

(50 minut, jedna terapeutka)

800 Kč

Individuální online terapie

(50 minut, jedna terapeutka) 

800 Kč

Konzultace (s rodiči, lékaři, školou...)

(50 minut)

800 Kč