Ceník

Služby jsou plně hrazeny klienty. Rezervace termínu je závazná, dohodnuté setkání je možné zrušit nejpozději 24 hodin předem. V případě zrušení ve lhůtě kratší než 24 hodin je klientem hrazeno 50% z plné ceny. Uvedené ceny jsou platné od 1.10.2021.

Rodinná terapie

(60 - 90 minut, obě terapeutky)

1200 Kč

Individuální terapie 

(50 minut, jedna terapeutka)

800 Kč

Individuální online terapie

(50 minut, jedna terapeutka)

800 Kč

Psychologické a speciálně-pedagogické služby ve spojitosti se školním výkonem

  • diagnostika intelektového výkonu

1500 Kč

  • speciálně - pedagogická diagnostika

1200 Kč

  • školní zralost

1200 Kč

  • zpráva z vyšetření

- součástí všech vyšetření je konzultace výsledků a z nich plynoucích doporučení

500 Kč