Individuální terapie a krizová intervence

Individuální terapie je společnou prací dvou lidí, klienta a terapeuta. Prostřednictvím bezpečného, autentického a vřelého psychoterapeutického vztahu poskytuje možnost získat větší porozumění sám/sama sobě, svým myšlenkám, prožitkům, hodnotám, vztahům. Často dochází k nazření souvislostí a příčin. Cesta terapií bývá obohacující, může ale být i náročná. V každé chvíli je zde pro vás terapeut, který nedává rady, jak žít lépe, ale pomáhá vám porozumět si tak, abyste ve svém životě mohli potřebné změny udělat sami.

  • Psychoterapeutické setkání trvá obvykle 50 minut. Má-li terapie přinést trvalejší pocit spokojenosti a vyrovnanosti, je třeba počítat s pravidelnými setkáváními (obvyklá frekvence je jednou za týden až 14 dnů).

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou podporu v náročných životní situaci, které zpravidla přicházejí nečekaně, jsou naléhavé, zahlcující svou intenzitou, představují pro Vás neúnosnou psychickou zátěž. Žádoucím výsledkem krizové intervence je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení jeho intenzity a posílení vaší schopnosti řešit náročnou situaci.

  • Konzultace krizové situace trvá 50 minut. Jedná se o krátkodobou pomoc, počet setkání bývá individuální, zpravidla jedno až dvě setkání. V závěru krizové spolupráce se můžeme domluvit na následné podpoře dle Vašich potřeb a zájmu.