Rodinná terapie

Rodina je pro mnohé synonymem lásky, pochopení, porozumění, intimity, tepla a bezpečí. Může se však stát, že  se některá z těchto hodnot vytratí a my se ve svém domově cítíme jako cizinci, kteří nemohou najít společnou řeč.  Vše co se v rodině děje, ať už je to dobré nebo zlé, ovlivňuje každého jejího člena. V prostoru rodinné terapie můžeme nahlédnout na rozmanité situace, které právě ve svých rodinách žijeme. Naše problémy jsou právě tak velké, jak my sami je subjektivně chápeme a prožíváme. I zdánlivě malý problém v očích druhých, může být pro nás velmi náročný. 

Dlouhodobé a trvalé potíže v rodině se velmi často ukazují skrze dítě, jakožto nejzranitelnějšího a nejkřehčího člena rodiny. Proto se někdy může zdát, že ten jediný, kdo má problém, je dítě samotné (nespecifické bolesti hlavy či břicha, enuréza, silná únava, nechutenství, poruchy příjmu potravy, teploty, zlobení, lhaní, výkyvy v chování, aj.). Rodina je systém, který se vzájemně na sebe vylaďuje a ovlivňuje.  

Věřte, že má smysl přijít společně. V rodině platí, že problém či nemoc jednoho je problémem či nemocí všech.

Má smysl porozumět Vašemu rodinnému příběhu a nahlédnout jej i z jiné perspektivy, než je ta Vaše. Kolik členů rodiny, tolik různých příběhů a tolik perspektiv. Má smysl spolu o nich mluvit, sdílet a poznávat je. Terapie vám k tomu může poskytnout bezpečný prostor a vymezený čas, který často v běžném dni chybí. Pocit rodinného štěstí přináší možnost všech členů rodiny cítit se spolu autenticky... mít možnost být sami sebou. K tomu vám rodinná terapie může být velmi dobře nápomocná.

  • Sezení rodinné terapie trvá obvykle 60 - 90 minut. Má-li poskytnout dostatečný čas a prostor pro nahlédnutí na vaší rodinnou situaci je vhodné pravidelné setkávání.