"Psychoterapie je pro mě cesta za sebepoznáním, kterou si můžeme dovolit projít v bezpečném prostředí. Není vždy pohodlná, ale o to více cenná. A když chceme a máme odvahu se na ni vydat, můžeme získat prostor, ve kterém je možné nasvítit si místa, ve kterých se aktuálně v životě nevyznáme. Ve kterých se ztrácíme. Která nás nějak tlačí. Přináší prostor, ve kterém nevadí plakat nebo mlčet. Získáváme v ní rovněž také čas sami pro sebe. A to někdy poprvé v životě. Psychoterapie je pro mě vztah a úcta k příběhu druhého. Naslouchání. Jsem Hanka, žena, manželka, matka , terapeutka, zpěvačka a milovnice přírody.  "

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PedF UK. Během studia jsem absolvovala řadu stáží na pracovištích různého typu (akutní psychiatrické oddělení, dětská psychiatrická léčebna, Fond ohrožených dětí, manželská poradna, a jiné).

V oblasti psychoterapie jsem absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik integrativní gestalt terapie (INSTEP), dvouletý výcvik muzikoterapie pod vedením Mgr. Matěje Lipského. PhD., všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci. V roce 2022 jsem ukončila prezenční část výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch vedeném Institutem rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci a pokračuji v supervizní části tohoto výcviku.

Pracovní zkušenosti z oblasti terapie jsem získávala jako konzultantka na Lince bezpečí, v Domově pro zrakově postižené Palata, ve speciálně pedagogickém centru, jako asistentka pro děti s mentálním postižením v o.s. Cesta slunce a se sociálně znevýhodněnými dětmi v Člověku v tísni, muzikoterapeutka v domově Sue Ryder, o.s. 

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP) a Společnosti rodinných terapeutů (SOFT). Od roku 2018 se věnuji své soukromé terapeutické praxi. Pracuji pod pravidelnou supervizí.